Over ons

IMMOVE NV is de eigenaar en beheerder van Bedrijvencentrum De Bock.

IMMOVE streeft ernaar om op een duurzame wijze kwaliteitsvolle panden te beheren en verder uit te bouwen, die een meerwaarde betekenen voor de omgeving waar zij gevestigd zijn. Dit willen we bereiken door een evenwicht te zoeken tussen aspecten van ecologische impact, sociale verantwoordelijkheid en economische resultaten. Daartoe selecteerden we een aantal domeinen van duurzaam ondernemen waarin we een grote impact hebben en waarin we het verschil willen maken. Deze prioritaire domeinen vormen de rode draad doorheen al onze activiteiten.

  • Energie en klimaatbescherming: We streven naar CO2-neutraliteit in onze vestigingen. Dit willen we bereiken door enerzijds de gebouwen duurzaam op te trekken en anderzijds te voorzien in eigen productie van groene energie.
  • Veilige en optimistische bedrijfscultuur: IMMOVE wil een veilig en optimistisch bedrijf zijn. Daarom is veiligheid geïntegreerd in de gebouwen en terreinen. Onze medewerkers en huurders bieden we kansen om zich verder te ontwikkelen, en begeleiden hen doorheen de vele uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden.
  • Onze stakeholders zijn onze bestaansreden: Als duurzame onderneming houden we ernstig rekening met de uiteenlopende wensen, noden en bezorgdheden van onze stakeholders. Dat zijn onze medewerkers, huurders, buurtbewoners, overheid en aandeelhouders. Daarom hanteren we een open communicatie en willen we als partner samenwerken.

Met deze pijlers ontwikkelde IMMOVE voor het eerst een duurzame visie.
Deze integreren we in onze bedrijfsstrategie, in onze langetermijnplannen en in onze dagelijks beleid.

December, 2017
Ludo Van Eynde
Gedelegeerd Bestuurder